ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта. Ако използвате уеб сайта www.eltatech.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. 

Този документ съдържа oбщи условия, според които  ЕЛТА ТЕХ ООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет  www.eltatech.com/shop, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.eltatech.com/shop ще се нарича за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. 

При зареждането на която и да е страница от Магазина с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.eltatech.com/shop или чрез ползването, или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите oбщи условия. 

Правила за използване на сайта

ЕЛТА ТЕХ ООД, като собственик на  Магазина, дава право на Потребиля да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е Потребителят да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от Магазина да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Магазина материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от Магазина е валидна за Република България. 

Права и отговорности на страните

Продуктите и услугите в Магазина са ограничени само до посочените условия. Магазинът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Магазинът не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени продукти. В случай, че няма възможност за осигуряване на желания от Потребителя продукт или се предвиди  забавяне на доставката му, Потребителят ще бъде информиран чрез телефонен разговор или с писмо. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти. 

Ограничение на отговорността

Магазинът не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Магазина. В случай, че в следствие на използването на Магазина, или продукти от него доведе до възникването на вреди, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

С цел закупуването на продукти или услуги от Магазина, Потребителят подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за Защита на Личните Данни. Магазина използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага на Потребителя. Понякога Магазина използва изпратената от Потребителя информация, за да може да получи необходимите данни за изпълнение на заявените от Потребителя продукти или услуги.

Изпратената от Потребителя информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. 

Хипер-връзките от Магазина към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на Потребителя. При използването на тези хипер-връзки, Магазина не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск. 

Промяна на цени на стоки

Магазина има право да променя цените по всяко време, без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, Магазина има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива. 

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана. 

Отказ от поръчани продукти

Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 24 часа от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и са във вида, в който са получени. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на Магазина. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи. 

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Магазина се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ. 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, Потребителят трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.